Vår Hjertesak

LHL

Vår hjertesak 

 
I følge Woodvale sine regler må alle team som deltar inngå et samarbeid med en veldedig eller humanitær organisasjon. Formålet med samarbeidet er at alle deltakerne gjennom fasene planlegging, trening, oppkjøring, løpet og i ettertid fronte sin organisasjon og dets formål.


Sønner av Norge har i denne sammenheng valgt å innlede et samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Bakgrunnen for dette er mange, men den mest betydningsfulle er at Emils egen sykdomshistorie. Han er født med astma og som nevnt tidligere har han flere ganger blitt diagnostisert med hjerteflimmer.


Hjerteflimmer kalles også forkammerflimmer (atrieflimmer), fordi denne hjerterytme-forstyrrelsen oppstår i hjertets forkamre (atrie). Hjertet er inndelt i fire kammer, to forkamre (atrier) og to hovedkamre. De to forkamrene pumper blod inn i hovedkamrene og ”lader” dem med blod. De to hovedkamrene pumper så blodet henholdsvis til lungene og til resten av kroppen. Normalt skal altså forkamrene trekke seg sammen like før hovedkamrene.


Ved hjerteflimmer (atrieflimmer) står forkamrene og ”dirrer” i høyt tempo, uten å trekke seg skikkelig sammen. Det gjør at hovedkamrene i hjertet ikke blir fylt opp like godt som de skulle, og hjertet klarer dermed ikke å pumpe ut like mye blod som normalt. Dette kan gi symptomer som hjertebank, pustevansker, brystsmerter, utmattelse og svimmelhet. Mange merker også at pulsen er rask og ujevn.

 

Første gang Emil ble oppmerksom på dette var oktober 2007, hvor det ble tilfeldig oppdaget. Veien derfra førte til utallige fastlegebesøk, blodprøver, EKG, sykehusbesøk, medisinering etc.. Etter ca fem måneder var det aktuelt å gjennomføre elektrokonvertering.  Ved hjelp av elektrosjokk kam man ”restart” hjertet slik at forkamrene igjen trekker seg skikkelig sammen.  Dette ble gjennomført og Emil kunne forlate sykehuset i januar 2008 uten hjerteforstyrrelser.


Etter en slik prosess er det alltid fare for tilbakefall. Dette fikk Emil erfare igjen i november 2008 hvor han igjen fikk påvist flimmer. Diagnosen var et faktum og prosessen mot elektrokonvertering ble påstartet.  I mars 2009 kunne Emil nok en gang forlate sykehuset uten forstyrrelse samt en hverdag uten like mye fokus på legebesøk, rutiner og oppfølging. Dette varte kun til desember 2009 da Emil for tredje gang ble diagnostisert med flimmer. Prosessen var igjen et faktum. Siste elektrokonvertering ble gjennomført i mars 2010 og Emil har ikke dette hatt tilbakefall.


Ved å innlede et samarbeid med LHL føler vi at vi har muligheten til å fronte en sak som har vi alle har blitt kjent med nettopp gjennom Emils historie. For oss handler det primært om å få være belyse et dette gjennom vårt prosjekt som vel er åpenbart. Sekundært handler det om å vise at man har et valg. Et valg om å være aktiv likevel om man ikke alltid er likestilt med sin sidemann. Ikke alle trenger å velge å gå over Grønnland, bestige Mount Everest eller ro over Atlanterhavet, men alle har et valg om å være aktiv eller ikke på sin måte uansett livssituasjon eller diagnose. Man har også et valg om å aktiv alene eller sammen med andre.

 

Sammen med andre vil kan man tilnærme seg utfordringen på en helt annen måte. Det handler om Laget. Sammen er den sosiale aktiviteten like givende som utfordringene i sin helhet. På bakgrunn av dette har vi ønsket å inngå et samarbeid med LHL som vi ser på en utrolig ansvarsbevist aktør i samfunnet.
Vi føler oss privilegerte for å ha fått muligheten til å inngå et samarbeid med LHL samt kunne ta del i det budskapet de formidler.

 

HIlsen fra  Ståle Lindbo

Leder for markedsavdelingen  i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

 

Vi i LHL er stolte og takknemlig for at Sønner av Norge har valgt LHL som den veldedige organisasjonen de ønsker å støtte.  Sønner av Norge er to gutter som skal ro tvers over atlanteren i 2011. Dette er en utrolig krevende ekspedisjon som krever viljestyrke, mot og utholdenhet.  Tenk deg å ro 5000 km, 70 dager nons stop, ingen eksterne forsyninger, i en 6,9 meter lang robåt tvers over atlanteren??  Ikke minst er dette krevende for en person som har vært gjennom en hjerteflimmer operasjon.  Dette beviser at drømmer kan oppnås.
 
Fortiden er det mye fokus på innsamling av kapital til ekspedisjonen og etter at de planlagte  utgiftene er finansiert, vil 5% av alle inntekter gå til LHL.  Sønner av Norge arbeider fortiden med mulige giver/støtte løsninger. Vi LHL vil selvfølgelig oppfordre flest mulig til å støtte denne ekspedisjonen.  
 
Vi ønsker Sønner av Norge lykke til med forberedelsene og vi vil sikkert høre mye til dette i media fremover.
 
- Ståle Lindbo