Dagens hilsen og takk

Norsk:

Dagens hilsen overbringes vegne av Emil og Trond og oss i deres respektive familier med en varm og hjertelig takk til Christian, Kaia og Marius som faktisk er den avgjørende årsaken til at vi alle har mulighet til å følge våre kjære i deres knalltøffe reise over Atlanterhavet. Christian og Kaia har lagt sjelen sin i dette og legger ned tid, arbeid, engasjement og krefter hver ENESTE dag for at vi og alle som følger racet skal være oppdatert og trygge at vi har informasjon om hva som skjer med guttene våre til enhver tid! Marius holder styr økonomien og har skaffet de sårt tiltrengte midler for å komme i mål med innkjøp av nødvendig karakter med fokus sikkerhet og kommunikasjon og med kredittverdigheten i behold! Tusen takk alle tre, det står respekt av den frivillige innsatsen dere ufortrødent bidrar med!

 

Engelsk:

Today’s mention is on behalf of Emil and Trond and their respective families sent with a profound and heartfelt thank you to Christian, Kaia and Marius. They are the essential reason to us having the opportunity to follow our loved ones through their tough journey crossing the Atlantic Ocean. Christian and Kaia have put all their time, efforts and commitment in updating all of us every single day of the race so we are confident about having the most essential information about what is happening with our boys at all times. Marius keeps track of the economy and has also provided the much-needed funds to reach the goal with the procurement of essential character focusing on security and communication tools and with Sons of Norway’s credit rating intact! A big thank you to all three of you, the volunteer effort you put into this is both respected and for others to learn a lot from! Great teamwork!

Dag 34 - Håpløse vindforhold

Bursdagen til Trond ble feiret i går kveld med ordentlig festmat bestående av hermetiske fersken, baconcrisp og cola. De ofret tre isposer for å fryse ned colaen, og det var det verdt.

Ellers er fokuset roingen om dagen, det skjer ikke voldsomt mye. De har rodd ganske bra det siste døgnet, og fått økt skiftene om natten til 4 timer. Dette fungere bra.Været er nokså håpløst i den forstand at vinden endres hele tiden. I natt hadde de flere timer med sørøstlig vind, før det i morgentimene la om til østlig, tilbake til sørøst og igjen østlig. Det er forståelig nok vanskelig å forholde seg til.

De antar at de kommer til å runde 20 grader sør lørdag kveld, og beskriver det som en god følelse da det har vært et delmål ganske lenge. De fortsetter freden ned mot 17 garder før de legger kursen vestover direkte mot Barbados.

Dagen hilsen går til Vivian, Victoria og Herman. Trond ble veldig glad for en fantastisk flott bursdagsgave i går og gleder seg til å se dem igjen. Spesielt skal Victoria en god klem når han er tilbake.

 

English

Trond`s birthday was celebrated last night with chips, peaches and Coke. They scarified three ice packs to get cold Coke, it was absolutely worth it.

Otherwise, it is not much going on besides rowing. The progress has been very good the last couple of days, and they are rowing four- hour shifts at night, which works fine. The weather on the other hand, is pretty hopeless in the sense that the wind changes direction all the time. It has shifted from southeasterly winds last night to east this morning, back to southeasterly and now east again.

They assume that they are going to reach 20 degrees south on Saturday night, describing it as a good feeling since this has been a goal for some time now. They will keep going for 17 degrees, before the head west directly towards Barbados.

 

 

Dag 33 - Hai i sikte

I går gjorde vi et godt forarbeid med å lette båten. Det har fungert fint og vi vil jobbe med å flytte enda mer fremover i båten for å gjøre den mindre baktung. Vi har spist opp all maten som i baugen, og flyttet alt fra akterenden frem til baugen og begynner å spise derfra igjen.


Det er tungt å ro – vi ønsker å lette den. Vi begynner å bli sliten begge to og er tappet i kroppen. Det høres naturlig ut at vi skal være slitne, men kroppene våre har fungert latterlig godt til . Trond har ikke trengt verken smertestillende og er utrolig fornøyd med det. Og de er lykkelige for at det har gått så bra, men begynner å kjenne på kroppen det harde kjøret. Vi har et stramt skjema for å komme i mål på 60 dager. De er på detaljnivå hvor de har gått over seter, årer og alle detaljer for å sørge for at alt skal fungere.

Guttene har i følge dem Øst Øst Øst Nord-Øst vind. Dette gjør at de ikke har hatt sjans til å komme seg lenger sør. De håper på å være på 20 grader nord om et par dager. De har prøvd i 2 uker å komme seg lenger sør, men vinden har rett og slett ikke tillatt det. De har slitt med kryssbølger som de gjør fortsatt. Bølger som kommer på tvers og forfra og er vanskelig å manøvrere i og som slår over båten. Det skal bli riktigere vind og de jobber med dette i bakhodet. Forhåpentligvis vil dette bedre seg slik at de kommer seg ned på 17 grader nord og komme seg mot Barbados.

I dag fikk vi besøk – Trond observerte, 20 meter fra båten, en 2,5 meter lang hai. Det var utrolig spennende å se, det var en flott hai – men haien hadde visstnok en veldig cocky holdning og viet ikke båten mye oppmerksomhet.

Trond har bursdag i dag – det er et privilegie og samtidig rart, fordi man er vant til familien og venner rundt seg. Emil tok en halvtime ekstra for Trond i dag tidlig og stilte opp med gaver og kort, og de hadde en liten halvtimes feiring. Bursdag er snodig å oppleve på båten. Begge har gått i 33 dager å ventet på å få en knekk, julaften var jævlig og vi har hatt opp og nedturer, men knekken kom ikke. ”Men i dag da jeg åpnet gaver hjemmefra begynte tårene bare å renne”. Dette er likevel bare positivt og godt ifølge Trond.

Vi har lært utrolig mye, både om havet, om det å ro, teknikk og lignende– men mest hva man skal fokusere på når man kommer hjem. Det går opp noen lys for en – ting de bestemmer seg for å gjøre og  menneskene rundt seg som de setter pris på.

Dagens hilsen går til Alan Kennedy, både takk for hilsning på bursdagen og at han er en utrolig flott fyr som er en utrolig ambassadør og gir dem MANGE flotte og gode ord som motivere begge guttene mye. Han er god ambassadør å ha i England og de ønsker å gi ham deres beste hilsninger!
 

English: 

Yesterday we managed with good work to ease the boat. We will continue to move food and equipment from the tail to the bow to make the tail less heavy. We have eaten all the food that was in the bow, and moved everything from the stern forward to the bow and begin to eat from there again.

We are both starting to feel tired and rowing is hard. The good wather lets them row 24/7 which puts it´s test to the body.  It seems natural that we should be tired, but our bodies have worked ridiculously well until now.We have a tight schuedule to reach the goal in 60 days. They have been very detailoriented the laset few days where they have gone over the seats, oars and all the details to make sure everything works.


The boys are experiencing, as they said, East East East North East wind. This means that they have not had a chance to get further south. They hope to be at 20 degrees north in a couple of days. They have been trying for 2 weeks to get further south, but the wind has simply not allowed it. They have struggled with cross-waves as they still do. Waves coming across and from the front and is difficult to maneuver in and hits over the boat. Hopefully this will improve so that they come down at 17 degrees north and get to Barbados.

Today we had a visitor - Trond observed, 20 meters from the boat, a 2.5 meter-long shark. It was incredibly exciting to watch, it was a beautiful shark - but the shark had a very cocky attitude and did not devote the boat a lot of attention.

Trond has a birthday today - it is a privilege and also weird, because you are used to family and friends around you. Emil took a half hour extra shift for Trond in the morning and lined up with gifts and cards, and they had a half-hour celebration.

Both have gone for 33 days to waiting to get a break, Christmas was awful and we've had up and downs, but the killing did not come. "But today when I opened the gifts from home began the tears just came flowing." However, this is just a positive and good feeling, according to Trond.

Today's greeting goes to Alan Kennedy, thanks for the greeting on your birthday and that he is an amazing guy who is an incredible ambassador and give them many peptalks and good words that motivates both boys a lot. He is a good ambassador to have in England and they want to give him their best greetings!

Dag 32 - Stjerneklart i verdens største rom

” Nettene er helt fantastiske. Fullmånen er tilbake og er med oss fra kvelden til ca. 06 morgenen. I natt var det stjerneklart, en helt fantastisk opplevelse. Det blir ikke klarer himmel enn det er her ute og det var en gedigen opptur å oppleve det”.

Etter rydde og kaste dagen i går ha båten blitt lettet mye. De brukte litt tid i går å kaste ting og fikk også ut en del vann fra kjølen, noe som til sammen lettet båten med 60-70 kilo. Fremover vil båten lettes ca. 5 kilo hver dag, kun som en følge av maten som spises. De har også fått balansert båten og flyttet en del ting fremover da båten begynt å bli baktung.

Emil og Trond er fortsatt ved godt mot, tross av litt dritt vær. Det er ikke dårlig vær som de hadde for en ukes tid tilbake, men bølger kommer fra flere kanter noe som gjør det vanskelig å styre båtens retning. De har en grad igjen til  de når 20 garder sør, og håper å ro inn dette i løpet av en dag eller to. Vinden er fortsatt vestlig de de driver i riktig retning, men ønsker å komme seg lenger sør.

En stor utfordring er å spise nok. De sliter begge litt med dette og begynner å bli tynne. Etter at brennerne tok kvelden for noen dager siden har de ikke kunnet lage varm mat, og de har derfor ikke klart å spise like mye. Forbrenningen er høy som en følge av det høye aktivitetsnivået og de merker at kroppen begynner å skrike etter mer mat.

Dagens hilsen går til Abra Idé som er en av hovedsponsorene. Blant annet har de støttet guttene med nettsiden og ikke minst klistremerker båten. tross av det tidvis heftige været, og det faktum at de hele tiden er dekket av vann, sitter klistremerkene fremdeles som støpt, og de spøker med at de kan de tilbake når de er fremme da de er akkurat som nye. En hilsen sendes Abra Idé fra havet, og Emil og Trond takker mye for all hjelp og støtte!

 

English

 "The nights are quite amazing. The moon is back and it is with us all night. Last night there was a starry sky, a fantastic experience."

Emil and Trond are still in good spirits, despite bad weather. It's not as bad as they had a week back, but the waves are coming from multiple directions, making it difficult to control the boat's direction. The wind is still westerly so they they're in the right direction, but want to get further south. They are not at 21 degrees south, heading for 17 degrees.

A major challenge is to eat enough. They are both struggling a bit with this and starts to get thin. They have not been able to make hot food the last couple of days, since the equipment that used for boiling water is broken. Their combustion is high as a result of the high level of activity and they notice that their bodies are beginning to scream for more food.

Dag 31 - " Vi teller nedover"

 

”Det skjer ikke mye akkurat . Vi ror og det er egentlig det. Fullmånen er snart tilbake og vi kan dermed ro mer om natten. De siste dagene har vi kunnet ro 24 timer i døgnet, og vi begynner å kjenne det kroppen.” 

Før start var målet 70 dager, men progresjonen har totalt sett vært bedre enn forventet de har satt et mål 60 dager. Vær og vind selvsagt tas høyde for, men de beregner det meste ut i fra dette akkurat . De befinner seg 21 grader sør, og ønsker å komme seg ned til 17 grader før de setter kursen direkte vestover mot Barbados. De regner med å være der i løpet av et par dager.

Været blir stadig bedre med sol og grei vind og bølger som driver de vestoverMilepælen 30 dager i går var viktig for motivasjonen og de synes det er veldig positivt å kunne telle ned dagene. De ror kontinuerlig og har ikke lyst til å ta pauser, men skal i dag ha en ny ”rydde og kaste dag” for å lette båten ytterligere før den siste etappen. Ellers ser det ikke positivt ut med brennerne som benyttes for å lage varmt vann, og de innser at alle tre sannsynligvis er ødelagt. De forbereder seg derfor å måtte spise kald mat resten av turen.

 

Dagens hilsen familien Johansen, svigerfamilien til Emil. Emil vil sende dem alle en hilsen fra Atlanterhavet og håper de alle har det bra i nord

 

 

English

 

"It's not so much going on right now. We are rowing and that's really it. The full moon will be back soon and we have been able to row 24 hours a day the last couple of days.”

Since the start the goal has been 70 days. However, the progress has been better then expected and they are now adjusting the goal to 60 days. Their position is now 21 degrees south, and they want to get to 17 degrees before turning straight west towards Barbados. They expect to reach this position in a couple of days.

The weather is getting better with sun and nice wind and waves that drive them further west. They reached 30 days at sea yesterday, which was very motivating. To ease the boat further they will have a “clean and throw day” today, getting rid of everything they don't need. Otherwise, the equipment used for producing hot water are broken, they are therefore preparing themselves for eating cold food the next 30 days. 

 

 

 

 

Dag 30 - Spiriten er på topp!

”Motivasjon er en snodig greie. Den er flyktignuet og vi kan ha store oppturer og nedturer hver eneste dag. Uansett om vi til tider er langt nede er målet for meg og Emil soleklart, og det ligger  i ryggmargen at vi ikke gir oss.”

Dagens telefon kom fra to gutter som sprudler av positivitet og energi. De jobber godt med det mentale og ønsker å trekke frem Atle Refseth fra Ringom Instituttet som har betydd mye for den mentale treningen i forkant, dette har de mye igjen for . Les mer om dette her. 

Været har blitt litt bedre, og er meldt å bedre seg yteligere i dagene fremover. Roligere vær vil gi noe mindre fart som følge av at vinden roer seg, men de estimerer at de ror like fort, om ikke fortere, når det er rolige forhold. Grunnen til det er at båten er vanskelig å styre i dårlig vær, og at effektiviteten roingen blir mye bedre når de er rolig og mindre dødtid.

I dag er det 30 dager siden de startet og de estimerer at de vil bruke 30 dager til, noe som betyr at de er halvveis. Motivasjonen er topp og de gleder seg over å kunne begynne å telle ned dagene til de setter bena land. De har også begynt å komme seg litt lenger sør, og er ca. 37 grader vest, noe som betyr at det er 20 grader igjen til Barbados. Totalt er det 1393 nautiske mil igjen.

De sitter midt Atlanterhavet og sier opplevelsen er helt fantastisk. Alle følgere som sender hilsener og brev gir dem begge enorm motivasjon og ikke minst  faktumet at de har kommet langt ved hjelp av sine egne krefter. er det bare den siste etappen igjen!!

 

Dagens hilsen går til MyRevolution som er en av hovedsponsorene til Sønner av Norge. Guttene bruker deres produkter daglig og vil spesielt trekke frem Nitro Fuel som er et kosttilskudd som de er veldig fornøyd med. De sender en hilsen fra Atlanterhavet og takker mye for all støtte ! MyRevolution har også vært en meget sentral aktør hva angår treningen i forkant. Les mer om det her. 

 

English

"Motivation is a strange thing. We can have big ups and downs every day, but the goal is still so obvious and we will not give up.”

The guys are highly motivated again after some bad days due to difficult weather conditions. They have worked on the mental aspect for a while before departure with their mental coach Atle Refseth from Ringom Instituttet, which they now can very much see the result off.

The weather has calmed down and they are facing days with calmer sea and wind, which will increase the speed and make things a little less difficult. They have now been 30 days at sea. Their estimate is now 30 more days, and they can begin to count down the days, which they describe as highly motivating. They have also started to get a little further south, and is now approximately 37 degrees west, which means that it is 20 degrees left to Barbados. 30 days down, 30 more to go !!

Dag 27 - Bedre vær og god værmelding

Marit Breivik og Olaf Tufte har forsøkt å ringe oss – for å gi motivasjon og oppmuntrende ord. Vi har bare telefonen noen timer om dagen (send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  om du ønsker å vite dette tidspunktet eller vil videreformidle beskjeder).

Vi fikk ringt Olaf opp igjen og snakket med ham som ga gode ord og gode råd. Været har roet seg litt, men er fortsatt varierende. Vi har hatt gode forhold i løpet av natten, månen har vært halv, vi begynner å mer og mer lysinnimellom kommer det skybrudd og striregn. Emil hadde en halvannentimes økt i striregn.

Ettersom det har roet seg har vi fått rodd jevnt og det skal roe seg ytterligere. Vi ror rett vest og holder den kursen fortsatt. Vi ror oss dit vinden tar oss som for øyeblikket er rett vestover. Vi kan ikke skifte kurs enda, for om vi endrer kurs vil vi ro opp mot bølgene som vil gjøre at vi får bølgene over baugen og enda mer salt i båten. Vi regner med å være rundt halvveis onsdag. Fra onsdag skal vinden endre seg i mer gunstig retningda skal vi mye lenger sørmålet er å komme langt sør som mulig, nesten ned 17 grader.

Vi føler vi hele tiden er etterskudd grunnet det dårlige været som har gjort at de ikke har fått gjort noe annet enn å fokusere sikkerhet og fremdrift. De neste dagene ser de frem til å ordnet litt mer i båten. De har salt overalt som har blant annet satt en stopper for intet mindre enn 3 brennere som gjør at de har måttet spise kald mat. De gleder seg til å ordnet opp i disse når forholdene roer seg.

Dagens hilsning, Trond snakket med faren sin som videreformidler mange hyggelige beskjederog disse hilsningene og spørsmålene som blir videreformidlet betyr enormt for humøret til begge solbrente guttene dagens hilsning går til alle i Straumen som hilser, følger med og stiller spørsmål! Det er godt å vite at folk følger med og bryr seg.

 

English:

We got acall from Olaf  Tufte and spoke with him. He had some good advice and motivational words. The weather has calmed down a bit but is still variable. We have had good conditions during the night, the moon was half, so we are getting more and more light – clear weather with periods of heavy rain.

As the weather has calmed, we had rowed continuosly, and it will calm down even more in a few days. We keep heading west at the moment because of the wind. We can not change course until a couple of days when the wind will change.

 

We expect tobe halfway on Wednesday. From Wednesday the wind change in the more favorable direction - then we'll go much further south - the goal is to get as far south as possible, almost down to 17 degrees.

We feel we are constantly in behind due to the bad weather, and they have had to focus just on safety and progress. Hey  look forward to arrange a little more in the boat.  And fixing different equpiment. They have salt everywhere,has had among other things, put an end to no less than three burners so they had to eat cold food. They look forward to sort out these when conditions calm down.